فارس من| تصمیم قطعی درخصوص طرح «ممنوعیت تحصیل پزشکان عمومی» گرفته نشده است

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: طرح ممنوعیت تحصیل پیوسته پزشکان عمومی پیشنهاد وزارت بهداشت بوده و هنوز تصمیم قطعی در خصوص چگونگی اجرا و زمان اجرای آن گرفته نشده است.

فارس من| تصمیم قطعی درخصوص طرح «ممنوعیت تحصیل پزشکان عمومی» گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، پویش رسیدگی به «ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان عمومی» که به 11 هزار امضا رسیده است مخالفان بسیاری را دربرداشته به طوری که حامیان این پویش نسبت به طرح وزارت بهداشت مبنی بر عدم ادامه تحصیل پزشکان عمومی و تحصیل ‌آنها به مدت 3 سال معترض هستند. به همین دلیل در راستای بررسی بیشتر این مطالبه مردمی، «فارس من» پیگیر ماجرا شده است. حمید اکبری، قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در این خصوص توضیح داد: این موضوع در کمسیون مورد نظر مطرح شده است اما به عنوان طرح خاص مدون ارایه نشده، بحث پیشنهادی است و راهکارهای آن باید بررسی شود، به طوری‌که این افراد قبل از وارد شدن به دوره تخصص سه سال طرح خدمات عمومی در جامعه را بگذرانند و با مسائل و مشکلات آشنا شده و تجربه کافی کسب کنند و سپس وارد مرحله بعد تحصیل و بازار کار شوند. وی افزود: این موضوع پیشنهاد وزارت بهداشت بوده و هنوز تصمیم قطعی در خصوص چگونگی اجرا و زمان اجرای آن گرفته نشده است. قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای این طرح باید در کمیسیون‌های مربوطه به طور دقیق بررسی و پس از طی کردن مراحل قانونی به تصویب برسد اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند قانون خاصی نیست و پس از بررسی‌های کارشناسی و تائید آن به وسیله وزیر بهداشت اجرایی خواهد شد.

منبع : فارس نیوز